อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย(นาแห้ว)

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย(นาแห้ว)

นำตกช้างตก อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ข้อมูลทั่วไป

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาแห้ว ตำบลแสงภา ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย มีเนื้อที่ประมาณ 73,225 ไร่ หรือ 117.16 ตารางกิโลเมตร ด้วยสภาพขุนเขาที่สูงสลับซับซ้อนกันในพื้นที่ อำเภอนาแห้ว ประกอบกับเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพป่าโดยส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น ซึ่งมีที่ราบน้อย จุดที่สูงที่สุดประมาณ 1,408 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพอากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติซึ่งมีพันธุ์ไม้อยู่หนาแน่น ในช่วงฤดูหนาวอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็น นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 79 ของประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนตามแนวชายแดนไทย-ลาว สันเขามีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีความลาดเท ตั้งแต่ 2 เปอร์เซ็นต์ จนถึงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ด้านตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่ป่าผืนใหญ่ จะมีความลาดชันมาก พื้นที่ราบเชิงเขาเกือบจะไม่มี ด้านตะวันออกจะมีความลาดชันน้อย ลาดเทลงไปทางด้านตะวันออกมีที่ราบเชิงเขาอยู่บ้าง พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 600 – 1,408 เมตร มีภูสันทรายเป็นยอดเขาสูงสุด เป็นแหล่งน้ำน้ำลำธารของแม่น้ำเหือง และ แม่น้ำแพร่

ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิภาพอากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติซึ่งมีพันธุ์ไม้อยู่หนาแน่น ในช่วงฤดูหนาวอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็น

สถานที่น่าสนใจ

น้ำตกคริ้ง
เป็นน้ำตกขนาดเล็กตั้งอยู่บนลำน้ำแพร่ สายน้ำไหลอาบผากว้างราว 10 เมตร ตกลงมาเป็นสองชั้นลงสู่แอ่งน้ำกว้าง บรรยากาศร่มรื่น จากบ้านเหมืองแพร่ มาตามทางหลวงหมายเลข 1268 สายแสงภา-เหล่ากอหก มุ่งสู่อุทยานประมาณกิโลเมตรที่ 12 อยู่ด้านขวามือจุดนี้ทางราชการได้ก่อสร้างเรือนประทับถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์2534

น้ำตกช้างตก
เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่บนลำน้ำแพร่เช่นเดียวกับน้ำตกคริ้งโดยเลยน้ำตกคริ้งมาประมาณ 1 กิโลเมตร ตัวน้ำตกมีขนาดใหญ่กว่าน้ำตกคริ้งไม่มาก สูงประมาณ 10 เมตร กว้างประมาณ 20 เมตร

น้ำตกวังตาด เป็นน้ำตกที่สามที่ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนจะถึงที่ทำการอุทยานฯ ตามทางหลวง 1268 ซึ่งขนานมากับลำน้ำแพร่อยู่เลยจากน้ำตกช้างตกมาประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีชั้นเดียวแต่มีแอ่งน้ำกว้างเหมาะสามารถลงเล่นน้ำได้

น้ำตกตาดเหือง อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

น้ำตกตาดเหือง
เป็นน้ำตกที่ขนาดใหญ่และสวยที่สุดในแถบนี้ตัวน้ำตกเกิดจากแม่น้ำเหืองซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนไทยลาวจึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกด้วยความสูงประมาณ 30 เมตร ความกว้างประมาณ 40 เมตร มีน้ำตลอดปี ระหว่างเส้นทางเดินสู่น้ำตกจะเริ่มสัมผัสกับมุมมองของน้ำตกด้านบนที่สวยงามและเมื่อเดินลงไปถึงน้ำตกมุมองของน้ำตกก็จะเปลี่ยนไปซึ่งมีความสวยงามแตกต่างกัน ในฤดูฝนมีน้ำมากควรระมัดระวังในการเล่นน้ำเพราะน้ำแรงและเป็นอันตราย จากที่ทำการอุทยานไปตามทางหลวง 1328 ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร อยู่ด้านซ้ายมือ

ภูหัวห้อม อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ภูหัวห้อม
เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานภูหัวห้อม มีจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนอันเป็นพรมแดนไทยลาวได้อย่างถนัดตา บริเวณจุดชมวิวมีป้ายขนาดใหญ่บอกตำแหน่งของภูเขาลูกต่างๆทำให้การชมทิวทัศน์ได้สนุกสนานยิ่งขึ้น  และหากมองไปทางด้านซ้ายมือจะมองเห็นยอดของภูตีนสวนทรายได้อย่างเด่นชัด และถัดมาทางขวาคือเนิน1428 อันเคยเป็นสมรภูมิความขัดแย้งทางพรมแดนไทยลาวเมื่อหลายปีก่อน หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อสมรภูมิร่มเกล้า ในบริเวณภูหัวห้อมมีลานกางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศขุนเขาอย่างใกล้ชิด  จากที่ทำการอุทยานวิ่งไปตามทางหลวง 1328 โดยอยู่เลยน้ำตกตาดเหืองไปประมาณ 4 กิโลเมตร

 สูงสุดแดนอีสานที่ภูสวนทราย

หินสี่ทิศ

อยู่บนเทือกเขาภูตีนสวนทราย ด้านทิศใต้จะมีหินอยู่ 4 ก้อน โผล่ขึ้นกลางป่าดงดิบ เป็นเสมือนประตูภูตีนสวนทราย ชาวบ้านขึ้นสักการะทุก 3 ปี ภาษาชาวบ้านเรียกว่า 2 ปีหาม 3 ปีครอบ คือ ขึ้นไปทำบุญ 1 ครั้ง แล้วเว้นไปอีก 2 ปี ขึ้นไปสักการะอีก เรียกว่า บุญภูใหญ่หรือบุญสวนเมี่ยง จะทำปลายเดือน 3 ต้นเดือน 4 ไม่กำหนดวันที่แน่นอน การเดินทางจากที่ทำการเดินไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โดยมีป้ายบอกเส้นทางชัดเจน

จุดชมวิว เนิน 1408
เป็นยอดที่สูงสุดของภูตีนสวนทรายและจัดเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของภาคอีสาน ในอดีตเนินแห่งนี้เป็นที่ตั้งของหน่วยทหารจึงยังมีแนวบังเกอร์อยู่บนยอดเขา  สำหรับเนิน 1408 นี้ถือได้ว่าเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของอุทยานโดยเฉพาะในยามพระอาทิตย์ขึ้น โดยสามารถพักแรมที่บนยอดเขาได้โดยต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ในการเดินทางทุกครั้ง เส้นทางเดินจะเริ่มจากที่ทำการสู่เนิน1408 เป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจะพบกับพรรณไม้สวยงามและนกนาๆชนิดตลอดการเดินทาง นับว่าจุดที่ไม่ควรพลาดชม

กิจกรรม – ชมทิวทัศน์

น้ำตกวังตาด
อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 4 กิโลเมตร ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1268 มีทางเดินเลาะไหล่เขาลงไปถึงน้ำตก ประมาณ 70 เมตร น้ำตกวังตาดเป็นน้ำตกขนาดเล็กมี 2 ชั้น สายน้ำไหลตกลงมาจากผาหินสูงประมาณ 5 เมตร กระทบก้อนหินใหญ่ลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง บรรยากาศสงบเงียบเหมาะสำหรับแวะพักผ่อน

กิจกรรม – เที่ยวน้ำตก

น้ำตกผาค้อ
อยู่ในลำน้ำเหือง ใช้ลำน้ำนี้เป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดน ระหว่าง ไทย-ลาว สภาพโดยทั่วไป รอบพื้นที่น้ำตกมีต้นไม้ที่สมบูรณ์ อากาศร่มรื่นดีมาก เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริง

กิจกรรม – เที่ยวน้ำตก

น้ำตกตาดภา
เป็นน้ำตกสูงประมาณ 60 เมตร ลดหลั่นกันเป็นชั้น ซึ่งอยู่ใกล้บ้านแสงภา

กิจกรรม – เที่ยวน้ำตก

หินก่วยหล่อ
อยู่บนภูตีนสวนทรายเป็นหินทรายรูปร่างคล้ายดอกเห็ดตูมก้อนเดียวโผล่ขึ้นมากลางป่าดงดิบ ความโตโดยรอบประมาณ 19 เมตร สูงประมาณ 4 เมตร รอบ ๆ หินมีร่องรอยเหมือนมีคนมาขุดเป็นร่องน้ำไว้ แต่โดยความจริงธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นมาเอง

กิจกรรม – เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

จุดชมวิว เนิน 1205
เป็นจุดชมวิวในระยะใกล้จะเห็นบ้านห้วยน้ำผักอยู่ด้านล่างและเห็นวิวภูสอยดาวภูเวียงในประเทศลาว เป็นวิวทางด้านทิศเหนือจะเห็นภูเขาสลับซับซ้อนกันสุดสายตาที่จุดชมวิวมีลมพัด

กิจกรรม – ชมทิวทัศน์

เส้นทางดูนก
เส้นที่ 1 ทางเข้าบ้านพัก-ฐาน ตชด จุดเริ่มต้นเดินทางเข้าบ้านพักนักท่องเที่ยว-ฐาน ตชด. เก่า มีจุดชมนกลงกินและอาบน้ำ ทางอุทยานแห่งชาติจัดทำบังไพรไว้บริการ เส้นทางเส้นนี้มีต้นไทรอยู่หลายต้น ส่วนมากลูกไทรจะสุกประมาณ เดือนตุลาคม-มกราคม ของทุกปี ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร เวลาในการดูนกอย่างน้อย 2 ชั่วโมง นกที่พบได้แก่ เหยี่ยวนกเขาหงอน ไก่ฟ้าหลังขาว นกตั้งล้อ นกขุนทอง นกปากนกแก้วหางสั้น นกมุ่นนรกคอแดง นกเสือแมลงหัวขาว นกกินแลงหัวสีทอง นกภูหงอนหัวน้ำตาลแดง นกอีเสือหลังเทา และนกกระเบื้องผา เป็นต้น

เส้นที่ 2 เก้าเลี้ยว-หินสี่ทิศ เส้นทางนี้เดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการดูนกจะเป็นเส้นทางขึ้นเขา แล้วเดินบนสันเขา สภาพป่าเป็นป่าดิบเขา ถ้าใช้เส้นทางนี้ควรมีอาหาร น้ำ ยากันยุง และถุงกันทากติดตัวไปด้วย ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตรใช้เวลาในการดูนกอย่างน้อย 5 ชั่วโมง นกที่พบได้แก่ นกกระทาดงอกสีน้ำตาล นกกระทางดงแข้งเขียว นกมูม นกเปล้าหน้าเหลือง นกแว่นสีเทา นกเสือแมลงหัวขาว นกระวังไพรปากแดงยาว และนกพญาปากกล้างหางยาว เป็นต้น

เส้นที่ 3 ทับกอสอด-เนินสำนึกบาป เส้นทางนี้จะแยกจากเส้นที่ 1 บริเวณกิโลเมตร 7-8 สภาพป่าเป็นป่าไผ่ และป่าดิบเขามีต้นไทรหลายต้น มีลำห้วยตลอดเส้นทาง ส่วนมากจะเดินไปกลับทางเดิม ฤดูฝนจะมีทากควรมียาทาป้องกันและถุงกันทาก ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร ใช้เวลาในการดูนกอย่างน้อยประมาณ 4 ชั่วโมง นกที่พบได้แก่ นกปากนำแก้วหูเทา นกปากนกแก้วหางสั้น นกมุ่นรกคอแดง นกกระติ๊ดเขียว นกไผ่ ไก่ฟ้าหลังขาว นกเปล้าท้องขาวล นกขุนทอง นกเอี้องถ้ำ และนกเขนน้ำหลังเทา เป็นต้น

เส้นที่ 4 เก้าเลี้ยว-ตก.2 เส้นนี้จะเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นเดียวกับเส้นที่ 2 แล้วเลี้ยวซ้ายเดินตามสันเขาไป ตก.2 เส้นนี้จะมีนกมากมายหลายชนิด สภาพป่าเป็นป่าดิบเขา แล้วเดินลงทางเข้าบ้านห้วยน้ำผัก ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ควรเตรียมอาหาร น้ำ และเครื่องใช้ส่วนตัวให้พร้อม ส่วนมากนักท่องเที่ยวจะนอนพักค้างแรมบริเวณลานกางเต็นท์ ตก.2 จุดที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติ นกที่พบได้แก่ นกจู๋เต้นคิ้วยาว นกบั้งรอกใหญ่ นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่ นกติ๊ดแก้มเหลือง นกเสื้อแมลงปีกแดง นกหัวขาวนแดงหลังลาย นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง และนกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง เป็นต้น

เส้นที่ 5 ภูสามร้อย-ต้นผึ้ง ระยะทางระหว่าง กิโลเมตร 7-9 จะเป็นเส้นทางที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบขึ้นเขาเดินดูนกตามถนนลาดยาง ป่าสองข้างทางเปิดโล่งมองเห็นกว้างไกล เส้นนี้จะพบนกหายากหลายชนิดด้วยกัน ได้แก่ นกปีกแพรสีเขียว นกจาบคาเคราน้ำเงิน นกกระติ๊ดเขียว นกไผ่ นกระวังไพรปากแดงยาว นกพญาไฟใหญ่ นกขุนแผนหัวแดง นกพญาปากกว้างหางยาว นกพญาปากกว้างงอกสีเงิน นกเสือแมลงหน้าสีตาล และนกแซวสวรรค์ เป็นต้น

เส้นที่ 6 หน่วยพิทักษ์ฯ-ฐานทหารเก่า เส้นนี้จะเป็นเส้นทางดูนกที่อยู่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ 1 สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ฤดูแล้งสามารถดูนกลงกินน้ำ อาบน้ำ มีนกหลายชนิด ทางอุทยานแห่งชาติจัดทำบังไพรไว้บริการ เส้นนี้มีนกที่พบได้แก่ นกอัญชันป่าขาเทา นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกคัดคูมรกต นกโพระดกธรรมดา นกแซวสวรรค์ นกกินแมลงหัวสีทอง นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว และนกเค้าลงดง เป็นต้น

กิจกรรม – ดูนก

การเดินทาง

รถยนต์

 1. จากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดเลย และเดินทางจากจังหวัดเลยโดยใช้เส้นทางหมายเลข 203 ระยะทาง 68 กิโลเมตร ถึงทางแยกบ้านโคกงามเลี้ยวขวาตามเส้นทางหมายเลข 2031 ระยะทาง 12 กิโลเมตร ถึงอำเภอด่านซ้าย เลี้ยวขวาตามเส้นทางหมายเลข 2113 ไปอีก 32 กิโลเมตร ถึงอำเภอนาแห้ว จากอำเภอนาแห้วเดินทางต่ออีก 4 กิโลเมตร ถึงบ้านเหมืองแพร่ เลี้ยวซ้ายตามเส้นทาง หมายเลข1268 ผ่านตำบลแสงภา และเลี้ยวขวาตามทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 1268 หลักกิโลเมตรที่ 0 อีกประมาณ 3กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย(นาแห้ว)

2. จากกรุงเทพฯ สู่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และเดินทางจากอำเภอหล่มสัก ใช้เส้นทางหมาเลข 203 จนถึงบ้านโป่งชีเลี้ยวซ้ายตามเส้นทางหมายเลข2014ถึงอำเภอด่านซ้ายเลี้ยวซ้ายตามเส้นทางหมายเลข 2113 ไปอีก 32 กิโลเมตร ถึงอำเภอนาแห้ว จากอำเภอนาแห้วเดินทางต่ออีก 4 กิโลเมตร ถึงบ้านเหมืองแพร่ เลี้ยวซ้ายตามเส้นทางหมายเลข 1268 ผ่านตำบลแสงภาและเลี้ยวขวาตามทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 1268 หลักกิโลเมตรที่ 0 อีกประมาณ 3 กิโลเมตรถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย(นาแห้ว)

3. จากจังหวัดพิษณุโลก-อำเภอชาติตระการ-บ้านบ่อภาค ถึงกิโลเมตรที่ 50 เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 1268 ผ่านบ้านร่มเกล้า ผ่านตำบลเหล่ากอหก ถึงหลักกิโลเมตรที่ 0 อีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s